Name two division of vertebrata

(1) Agnatha (2) Gnathostomata