Name two division of vertebrata

animal-kingdom
cbse

#1

(1) Agnatha (2) Gnathostomata