Name the software technology parks of India

Name the software technology parks of India.

Answer:

 • Srinagar (J &K)
 • Mohali (Punjab)
 • Noida (U.P.)
 • Jaipur (Rajasthan)
 • Gandhinagar (Gujarat)
 • Indore (M.P.)
 • Mumbai and Pune (Maharashtra)
 • Bengaluru and Mysore (Karnataka)
 • Thiruvananthapuram (Kerala)
 • Chennai (Tamil Nadu)
 • Hyderabad (Andhra Pradesh)
 • Vishakhapatnam
 • Bhubaneshwar (Odisha)
 • Kolkata (West Bengal)
 • Guwahati (Assam)